Joodse ‘dag van liefde’ en Shidduch van de wereld…

Nee, het is geen ‘Valentijnsdag’. Vandaag is het de 15e dag van de maand Av in de Joodse kalender. Een dag waar over het algemeen zeer weinig van bekend is. Het is een mini-feestdag en toch zijn er bijna geen gebruiken of halachos (wetten) hierover te vinden in de Shulchon Oruch (Codex van Joodse wetgeving). De enige twee die worden genoemd zijn dat wij geen tachanun (schuldbelijdenis) zeggen tijdens onze dagelijkse gebeden, en wanneer de 15e Av ingaat wij ons Torah leren moeten vermeerderen. Omdat de nachten vanaf dat moment langer worden en de ‘nacht geschapen is voor studie.’

In de Mishna Maseches Taanis staat: Rebbi Shimon Ben Gamliel zegt: “Er waren geen betere dagen voor de Bnei Yisroel dan Tu B’Av en Yom Kippur.”

Hiervan zien wij dat Tu B’Av gezien werd als de grootste Yom Tov (feestdag)! Tu B’Av is precies het tegenovergestelde van Tisha B’Av, wat wij amper een week geleden hebben gehad. Op Tisha B’Av rouwen wij over dood en vernietiging. Op Tu B’Av hebben wij het over liefde, leven, en de voortzetting daarvan.

De Talmoed vermeld dat op de 15e Av ‘De Bnos Yisroel (dochters van Israel) dansten in de wijnvelden en zongen terwijl de ongetrouwde jonge mannen kwamen om hun bruid ‘uit te kiezen.’ Dit was de dag voor Shidduchim (huwelijks partners).

Wanneer wij naar de Joodse kalender kijken, zien wij dat Tu B’Av precies 40 dagen is voor de 25e van de maand Elul, de eerste dag van de Schepping. Adam was geschapen op Rosh Hashana – vrijdag, de eerste dag van de Schepping – wat betekend dat de Schepping begon op de 25e van Elul.

Chazal leren ons dat 40 dagen voor de geboorte van een kind het besloten wordt in shamayim (hemel) met wie hij/zij zal trouwen. De shidduch wordt precies 40 dagen voor ‘het begin’ gemaakt. De 15e Av is daardoor dan ook ‘de Shidduch’ van de wereld.

De Bnei Yissoschar schrijft dat deze dag vanaf oudsher al voorbestemd was voor shidduchim (huwelijken). Hij legt dit uit door twee andere gebeurtenissen aan te halen die Chazal hebben gekozen als redenen voor deze feestdag. Beide hebben te maken met shidduchim.

1 , dat de shvatim (stammen) toegestaan werden om met elkaar te trouwen.
2,  dat het verbod voor de shvatim om te trouwen met vrouwen van de stam Binyamin werd opgeheven (na de ‘burgeroorlog’ van Pilegesh B’Givah, zie Shoftim/Richteren).

Dat is waarom Chazal deze dag hebben gekozen voor dit soort vreugde, en geen al bestaande Yom Tov als Yom Kippur.

De Bnei Yissoschar gaat verder, dat 15 Av een dag van een goed begin en grote hoop is voor zowel Klal Yisroel als voor de individu. Dit is waarom deze dagen grote vreugdevolle feesten waren voor geheel Israel. En zo zullen ze dat ook zijn in de toekomst… wanneer feesten (simches) en de dagen van verblijding weer terug zullen keren naar Yisroel.

Zoals het zegt, “Dit is de Eeuwige. We hebben gewacht op Hem.  Wij zullen verblijd zijn en ons verheugen in Zijn verlossing” – Yeshaya 25:9.

 

Moge wij de komst van Moshiach Tzidkeinu snel zien, spoedig in onze dagen, en deze vreugdevolle feesten zelf meemaken!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

    • 13,244 hits
%d bloggers like this: